Advocatuur

Als gespecialiseerd advocaat sta ik u bij in het bancair en kredietrecht, (handels)contractenrecht en handelspraktijken, voedingsrecht en kerkelijk vastgoedrecht. U kan rekenen op professionele adviesverlening en bijstand in geschillenbeslechting.

Dit kan gaan over het opstellen of aanpassen van uw overeenkomsten en algemene voorwaarden, het zoeken naar overeenstemming van uw operationele en logistieke processen ('workflows') met de toepasselijke reglementering, het bieden van ondersteuning aan het management tot het verlenen van bijstand tijdens de onderhandelingen van uw transacties en de vertegenwoordiging in rechte voor de hoven en rechtbanken.

Hieronder vindt u enkele onderwerpen en 'hot issues' waarvoor u bij het kantoor terechtkan.

Bancair- en kredietrecht

Adviesverlening

 • Advies inzake leuren, kredietwaardigheidsbeoordeling, bemiddeling, JKP, nevendiensten, nulstellingstermijn, zekerheden en niet-uitvoering van kredieten;

 • Implementatie van de nieuwe regelgeving inzake woningkrediet (miv kredieten in vreemde valuta);

 • Opstarten en uitrollen van modellen en processen voor digitale kredietverstrekking en digitale betalingsdiensten;

Regulatory

 • Analyse en compliance van uw kredietacceptatiepolitiek met de Guidelines van de FOD Economie;

 • Redactie en herziening van modelkredietovereenkomsten, inclusief de onderhandelingen en krijgen van formele goedkeuring ervan door de FOD Economie

 • Bijstand bij de vergunnings- of registratieaanvraag als kredietgever; bij de inschrijvingsaanvraag als kredietbemiddelaar (FSMA); bij een erkenningsaanvraag inzake roerende en onroerende leasing (Minister van Economische Zaken);

 • Bijstand nav een controle door de Economische Inspectie van de FOD Economie.

Geschillenbeslechting

 • Gelieerde kredieten, leuren, verantwoorde kredietverlening (particuliere kredieten);

 • Funding Loss, niet-uitvoering van een professioneel krediet, aansprakelijkheid van de bankier (kredieten aan KMO's en grote ondernemingen);

 • Niet-toegestane betalingstransacties / fraude (betalingstransacties);

 • Financiële zekerheden en beslag op roerende / onroerende goederen.

The need to control moneylending transactions is as old as our civilisation

- Lord Scott of Foscote

(Consumenten)Contractenrecht en handelspraktijken

Adviesverlening

 • Circulaire economie: uitwerken van alternatieve vormen van dienstverlening (operationele leasing, renting);

 • Nazicht van reclameboodschappen en marketingmateriaal (flyers, websites, banners, metadata);

 • Opstellen, nakijken en zo nodig aanpassen van algemene voorwaarden en/of factuurvoorwaarden (incl. onrechtmatige bedingen);

 • Advies inzake oneerlijke handelspraktijken (koppelverkoop, cold-calling…).

Geschillenbeslechting

 • Oneerlijke B2B-handelspraktijken;

 • Invordering van schuldvorderingen.

Contracts derive their moral force from two different ideals, autonomy and reciprocity

- Michael J. Sandel

Kerkelijk vastgoedrecht

Adviesverlening

 • Bijstand aan de economische raad van de parochie (uitstippelen beleid en deugdelijk financieel beheer...);

 • Advies over het eigendomsrecht van kerken en parochiewoningen;

 • Uitwerken van constructies met recht van opstal, erfpacht... (congregaties, kerkfabrieken);

 • Begeleiding van de verkoop van gronden toebehorend aan een VPW.

Regulatory

 • Opstellen en evaluatie van Kerkenplannen;

 • Bijstand bij het verkrijgen van canonieke machtigingen.

Cujus est solum ejus est usque ad coelum et ad inferos

- Accursius

Waarmee kan ik u van dienst zijn? Neem vrijblijvend contact!

Left
Right