Seminars

Gespecialiseerde opleidingen voor uw personeel kosten vaak handenvol geld en de return is onzeker omdat de theorie in veel gevallen ver af staat van uw bedrijfsrealiteit.

Daarom biedt Vannerom + partners professionele, praktijkgerichte opleidingen aan, geheel op maat van uw bedrijf. In samenspraak met uw opleidingscoördinator stellen wij een seminar samen waarin ik een antwoord bied op de vragen en problemen waar u binnen uw bedrijf mee geconfronteerd wordt.

Bovendien bepaalt u zelf het aantal deelnemers per sessie zonder dat dit een invloed heeft op de kostprijs van de opleiding.

Opleidingen op maat van uw bedrijf

Levenslang leren en continue bijscholing zijn investeringen in de toekomst. Medewerkers die op de hoogte zijn van de nieuwste regelgeving en producten zijn immers van onschatbare waarde voor de groei van uw bedrijf.

Daarom bied ik kwalitatieve, gespecialiseerde en praktijkgerichte opleidingen op aanvraag aan. Dit betekent dat het traject helemaal wordt afgestemd op de behoeften en noden van uw onderneming of financiële instelling. Naast de theoretische inzichten die ik meteen vertaal in uw bedrijfspraktijk, reik ik uw medewerkers ook een houvast aan om zelf de uitdagingen voor de toekomst de baas te kunnen.

Deze opleiding vindt plaats in uw eigen kantoorgebouw of op de locatie van uw keuze. U betaalt één prijs per opleiding, ongeacht het aantal deelnemers van uw onderneming. Deze inhouse-opleidingen richten zich tot leidinggevenden, bedrijfsjuristen, medewerkers van agentschappen, agenten in nevenfunctie of makelaars in bank- en verzekeringen.

In Utopia everyone's a legal expert

- Thomas More

Enkele voorbeelden rond actuele thema's

Mobile Commerce

In deze vorming gaf ik een overzicht van de wetgeving zodat u als ondernemer weet waar u rekening mee moet houden als u een applicatie voor e-commerce ontwikkelt of laat ontwikkelen. Ik licht u toe welke voorwaarden gelden voor de marketingcampagnes, hoe klanten via de smartphone contracten kunnen ondertekenen....

Opbouw van reclame voor hypothecaire kredieten

In deze opleiding komen volgende vragen aan bod:

  • Wanneer is er sprake van reclame?

  • Welke gegevens zijn verplicht te vermelden in uw reclame?

  • Welke voorwaarden kunnen gekoppeld worden aan rentevoetkortingen?

  • Kan u een krediet samen met brandverzekering aanbieden?

  • Mag u bij de consument thuis langsgaan om een kredietvoorstel te bespreken?

Telkens worden de wettelijke regels gekaderd en toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden. Vertrekkende vanuit de realiteit van uw behoeften en noden als ondernemer geven we steeds antwoorden op de vraag "Wat zijn de mogelijkheden?".

M-Commerce_VANNEROM
Left
Right