Disclaimer

Deze website is eigendom van JOHAN VANNEROM BV
Ninoofsesteenweg 29, 1670 Pepingen
E-mail: johan@vanneromenpartners.be
BTW BE0657.860.334
KBO 0657.860.334

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door de intellectuele rechten en behoren toe aan JOHAN VANNEROM BV of rechthoudende derden.

 

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

JOHAN VANNEROM BV levert redelijke inspanningen zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op deze website onbeschikbaar zou zijn, zal JOHAN VANNEROM BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. JOHAN VANNEROM BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website, voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of de inhoud van externe websites die via deze website toegankelijk zou zijn.

Indien je onjuistheden of onvolledigheden zou vaststellen in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld, mag je gerust een mail sturen naar johan@vanneromenpartners.be.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. JOHAN VANNEROM BV geeft geen garanties voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

JOHAN VANNEROM BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. JOHAN VANNEROM BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. Onverminderd dwingende Internationale verdragsbepalingen jegens consumenten zijn in geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd, met dien verstande dat JOHAN VANNEROM BV tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de gebruiker.