Vannerom +

Vannerom + partners is een nichekantoor dat u als bedrijf of financiële instelling professioneel advies en juridische bijstand aanbiedt in bancair en kredietrecht, (handels)contractenrecht en handelspraktijken, voedingsrecht, maar ook in kerkelijk vastgoedrecht.

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Johan Vannerom

Ik studeerde in 2007 af als licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven. Het laatste jaar van mijn opleiding bracht ik in het kader van de Erasmus-opleiding door aan de Universität Wien, waar ik een bijkomend certificaat in het internationaal privaatrecht behaalde. In 2008 voltooide ik bijkomend de opleiding van master in het Kerkelijk Recht (JCL).

Op 12 maart 2014 verdedigde ik succesvol mijn doctoraal proefschrift 'De uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten' aan de KU Leuven. Tijdens de voorbereidingen van mijn doctoraat was ik verbonden als visiting PhD-student aan King's College London en als visiting researcher aan het Max Planck Institut te Hamburg.

Ik begon mijn carrière als advocaat aan de Balie van Brussel in 2007 en werkte vervolgens in drie Brusselse kantoren voor nationale en internationale klanten. Naast mijn activiteiten als advocaat was ik tijdens het academiejaar 2014-2015 plaatsvervangend docent aan de KU Leuven. Sindsdien ben ik nog steeds als Senior Affiliated Researcher verbonden aan deze universiteit, in het kader waarvan ik ieder jaar een onderwijsgroep 'Betalingsdiensten en kredietrecht' geef aan de masterstudenten van de UHasselt.

Sinds 1 november 2018 ben ik benoemd als Universitair Docent (Assistant Professor) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar doceer ik en verricht ik onderzoek in de LL.M. International Business Law (voorheen International Trade Law). Ik treed regelmatig op als gastdocent bij Febelfin Academy en als spreker op (inter)nationale congressen.

Als redactielid van Ius Mercatorum en DCCR blijf ik op de hoogte van de belangrijkste juridische ontwikkelingen in de vakgebieden van het kantoor.  Als expert neem ik tenslotte deel aan de vergaderingen van het College van experten dat advies verleent aan Ombudsfin in principedossiers.

Mijn publicaties

U vindt hiernaast een overzicht van mijn publicaties, (gast)colleges en lezingen. Aarzel niet om mij uw feedback op een publicatie toe te sturen.

 

 

 

 

Visie

Het is mijn overtuiging dat advocatuur en juridische dienstverlening moeten inspelen op nieuwe technologieën en dat we moeten afstappen van de idee dat de advocaat louter een 'problem solver' is. Vanuit dit idee heb ik na ruim 10 jaar ervaring als advocaat en academicus besloten om met Vannerom + partners een eigen, nieuwe weg in te slaan.

Voor mij is de advocaat iemand die mee mogelijkheden kan creëren voor ondernemingen. Daarom staat het kantoor - in de rol van 'solution finder' - iedere cliënt bij in zijn zoektocht naar de meest correcte en werkbare processen binnen zijn onderneming. In plaats van het traditionele vermanende 'dit kan niet'-vingertje op te steken wil ik net aangeven wat wel mogelijk is binnen het juridisch kader dat van toepassing is op uw bedrijfsactiviteit.

Bovendien lever ik geen louter theoretische adviezen af, maar bruikbare en implementeerbare raadgevingen voor uw onderneming. In onze analyses hou ik altijd rekening met uw specifieke noden en behoeften en met uw interne organisatie, uw eigen (doel)cliënteel…

Iedere cliënt heeft recht op een eerlijk, correct en open advies. Van zodra u op basis hiervan een plan van aanpak kiest, sta ik u bij om dit op een coherente wijze uit te werken. Als advocaat garandeer ik u bovendien een strikte vertrouwelijkheid bij de behartiging van al uw dossiers en kan u terugvallen op mijn beroepsgeheim.

Als zaakvoerder van Vannerom + partners ben ik uw adviseur in het bancair en kredietrecht, contractenrecht en handelspraktijken en kerkelijk vastgoedrecht. Echter, wanneer dit nodig is voor uw onderneming, breng ik u in contact met één van mijn externe partners in verwante domeinen. Elk van ons streeft dezelfde visie na en is expert in zijn vakgebied (vennootschapsrecht, sociaal recht, transportrecht...).

Zo biedt Vannerom + partners een totaaloplossing voor al uw juridische vragen. Dit geeft u het voordeel dat u niet alleen in mijn persoon één aanspreekpunt heeft, maar ook dat elke raadgever van meet af aan een duidelijk en gestroomlijnd plan van aanpak volgt, zoals dit met u overeengekomen wordt.

Left
Right